Skip to main content

Tụng Kinh

Audio Preview

audio
Tụng Kinh


Published 2008


Đây là các bài kinh mp3 do Thầy Thích Thông Lai tụng và thu âm tại Chùa Tầm Nguyên I, tọa lạc tại Renton WA, USA.
mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org.

Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com
www.ChuaTamNguyen.org


comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio
eye 6,347
favorite 0
comment 0
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 9,040
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 4,141
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 11,779
favorite 1
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 42,401
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,521
favorite 0
comment 0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 10,438
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 749
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,397
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 2,426
favorite 0
comment 0